Kandidaten

Op dit moment zijn de volgende kandidaten door een van de classes beroepbaar gesteld. Bij een aantal van hen kunt u door op de naam te klikken een korte bio lezen.

Jacco van der Vecht
E. jaccovandervecht@gmail.com

De classis Groningen heeft op 11 februari 2021 mevrouw A.M. Pathuis beroepbaar gesteld en preekconsent verleend.
A.M. Pathuis
Groningen
T. 06-31065480

Beroepbaarstelling verlengd tot september 2023.

H.F. (Henk) Koppelaar
Amersfoort
T. 06-54916125
E. henkkoppelaar@ziggo.nl

De classis Amersfoort heeft na onderzoek op 27 juni 2019 aan dhr. Koppelaar preekconsent verleend.
Dit preekconsent geldt in principe voor de classis Amersfoort, behoudens uitzonderingen.