Menu

Op dit moment zijn de volgende kandidaten door een van de classes beroepbaar gesteld:

J. (Jan) Hooiveld
Geert van Woustraat 14, Kampen
E. janhooiveld@gmail.com

P. Zuidema
De Boskamp 11, 9356 CE Tolbert
T. 0594 697871 / 06 19282271
E. p.zuidema@ziggo.nl
Hij stelt zich aan u voor in het nieuwsbericht
De classis Grootegast heeft dhr. P. Zuidema na een beroepbaar stellend onderzoek op 12 december 2019 toegelaten om gedurende twee jaar te staan naar het ambt van predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv).

H.F. (Henk) Koppelaar
Jagerlaan 69, 3701 XH Zeist (binnenkort verhuist hij naar Amersfoort).
T. 06 54916125
E. henkkoppelaar@ziggo.nl
De classis Amersfoort heeft na onderzoek op 27 juni 2019 preekconsent verleend.
Dit preekconsent geldt in principe voor de classis Amersfoort, behoudens uitzonderingen.
Hij stelt zich aan u voor in het nieuwsbericht

J.A.G. (Jasper) Bosman, Utrecht
E. kandidaatjagbosman@gmail.com
Hij stelt zich aan u voor in het nieuwsbericht

G. (Gerry )Bos – Kaptein
Evesingepad 28, 7943 EJ Meppel
T. (+31) 6 20433802
E. gerrybos@gmail.com
Lees voor meer informatie het interview in Onderweg en Nederlands Dagblad

G. Berrevoets, Houten
T. 0644480629
E. ganpat.berrevoets@gmail.com
Hij stelt zich aan u voor in het nieuwsbericht


M.W. van der Veen
Kandidaat Marten Wybe van der Veen heeft het beroep van de Zaankerk, samenwerkingsgemeente NGK-GKv Zaandam, aangenomen.
T. 06-44041879
E. vanderveen.mw@gmail.com