Kandidaten

Op dit moment zijn de volgende kandidaten door een van de classes beroepbaar gesteld. Bij een aantal van hen kunt u door op de naam te klikken een korte bio lezen.

P. Zuidema
De Boskamp 11, 9356 CE Tolbert
T. 0594 697871 / 06 19282271
E. p.zuidema@ziggo.nl

De classis Grootegast heeft dhr. P. Zuidema na een beroepbaar stellend onderzoek op 12 december 2019 toegelaten om gedurende twee jaar te staan naar het ambt van predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv).

H.F. (Henk) Koppelaar
Jagerlaan 69, 3701 XH Zeist (binnenkort verhuist hij naar Amersfoort).
T. 06 54916125
E. henkkoppelaar@ziggo.nl

De classis Amersfoort heeft na onderzoek op 27 juni 2019 aan dhr. Koppelaar preekconsent verleend.
Dit preekconsent geldt in principe voor de classis Amersfoort, behoudens uitzonderingen.

G. Berrevoets, Houten
T. 0644480629
E. judithberrevoets@outlook.com

Beroepbaar gesteld door de classis Hoogvliet:
A.M. (Marien) Clement
E: marienclement94@gmail.com
T: 06-817 99 888

Beroepbaar gesteld door de classis Utrecht:

J.W. Sonneveld, Houten
E. sonneveldjanwillem@gmail.com
T. 0623995034

Beroepbaar gesteld door de classis Zwolle:

T. (Theo) Bekkema, MA, Zwolle
E. tbekkema@gmail.com

G.B. Wijnalda-Spoelman, Roodeschool
T. 0622379960
Beroepbaar als predikant met een bijzondere taak (geestelijk verzorger)
E: berdienspoelman@hotmail.com