Menu

De kerk en de kring

Veel gemeenten geven vorm aan de ‘gemeenschap van de heiligen’ in miniwijken, kringen of groeigroepen, als opvangnet van onderlinge zorg en als medicijn tegen individualisme. Daarbij staat best veel op het spel. Als de kleine kring niet goed functioneert, mis je een oefenplek voor je geloof. Wie afknapt op zijn kring, voelt zich al snel ontheemd in zijn eigen kerk. Daarom is het themadeel van de eerste OnderWeg van 2018 gewijd aan de kerk en de kring. Wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat kringen goed lopen? Wat zijn de valkuilen? En hoe verhoudt een kring zich tot het geheel van de gemeente? Predikant Jaap Ophoff gaat in het eerste artikel op deze vragen in.

De ene kring is de andere niet. Leden van de NGK Wageningen, de GKv Schildwolde en de GKv Maastricht vertellen over hun ervaringen. ‘We zijn geen kring die zegt: kom erbij en doe wat wij doen, Bijbelstudie bijvoorbeeld. We doen óók Bijbelstudie, maar we proberen inclusief te zijn, om samen, christenen en niet-christenen, te ontdekken wat we kunnen leren vanuit het evangelie.’

De NGK Houten werkt al ongeveer twintig jaar met kringen; in Houten heten ze kerngroepen. Hoe ziet het plaatje in Houten eruit, wat werkt wel, wat niet? OnderWeg praat met Peter van Genderen, stafld kerngroepen en medeauteur van het Handboek voor Kringleiders. ‘Een kring is de plek waar je ontvangt en waar je leert te geven.’

Verder in dit nummer onder meer een ‘Ontmoeting’ met ds. Freddy Gerkema van de NGK Amersfoort-Noord. Hij ziet God als ruimte om te ademen, te leven. Het is de ruimte en vrijheid die voortkomt uit het Hebreeuwse ruach: adem en Geest. ‘In de gemeente wil ik mensen dezelfde ruimte voorhouden, want daarin is het goede leven te vinden.’

Jaap Dekker schrijft een bijdrage over Schriftgeleerde profetie. Het is nog niet zo eenvoudig om profetie in het Nieuwe Testament precies te duiden. Dekker gaat in op de manier waarop Jesaja oudere profetieën hergebruikt en pleit voor een vergelijkbare benadering in de nieuwe bedeling. ‘Schriftgeleerde profetie focust niet op het ontvangen van rechtstreekse en op het individu toegespitste openbaringen. Het is de reflectie op de Schrift zelf waaruit altijd weer een actueel profetisch spreken kan voortkomen.’

Meer informatie: www.onderwegonline.nl