Menu

Kerkblad van het Noorden

Geplaatst op 28 nov 2019
Door:

Het nieuwste nummer van de kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Doorlopende estafette

Kerkverband in beweging
Jan Kuiper schrijft over het gezag van de synode en de vrijheid van de kerken. Hij constateert dat synodebesluiten niet vanzelfsprekend gevolgd worden door de plaatselijke kerken en hij vraagt zich af of we er soms niet te ver in doorschieten. Hij zegt: “In de belijdenis van de algemene kerk zit een spanning en een gelaagdheid. Het is enerzijds een erkenning van de diversiteit die er wereldwijd en lokaal in kerken en tussen gelovigen bestaat en anderzijds een zoeken naar ook praktische uitdrukking van de eenheid in Christus.

Voortgezet onderwijs
Ds. Henk Venema behandelt de oproep van Paulus aan Timoteüs om hetgeen hij van Paulus gehoord heeft weer door te geven aan anderen, die dat op hun beurt ook weer moeten doorgeven. Zo ontstaat de doorlopende estafette. En deze oproep van Paulus is concreet uitgewerkt in een lesmethode, waarmee in jonge gemeenten leiders getraind worden om zelf de boodschap weer verder door te geven.

Help, we groeien
Arien Bekker vertelt namens Verre Naasten over de modules en workshops die leiders in jonge gemeentes kunnen volgen. Daar horen ook leiders van vrouwengroepen en jeugdleiders bij en ‘gewone’ gemeenteleden, die mogelijk geschikt zijn om anderen te coachen.

Grote honger naar meer leren over het evangelie
Ds. Jan B.K. de Vries heeft jaren in Papoea gewoond en is na zijn emeritering ingeschakeld voor het toerustingswerk in Papoea. In de kerkbode vertelt hij over de vijf keer dat hij er de laatste tweeëneenhalf jaar was, want er is grote honger naar meer leren over het evangelie”. Het gaat niet allemaal zonder slag of stoot.

Een klein verhaal over de Vrijmaking
De Vrijmaking was een grote gebeurtenis in het leven van gereformeerde mensen. Prof. dr. Erik de Boer was nog niet geboren, maar is wel in de GKv gedoopt. Het verhaal van zijn familie bracht de Vrijmaking ineens dichtbij. En zo gaat het vaak: Door de aandacht op een persoon, een dorp of een gebeurtenis te richten, krijgt het grotere verhaal een gezicht.

Verlicht door de Geest
Het is de titel van een boek, dat op zijn beurt een verzameling van een aantal artikelen is, geschreven door Aryan Hendriks en uitgegeven door Woord en Wereld. Ds. Rinze IJbema heeft het boek gelezen en is onder de indruk van de breedte van de kennis en interesse van de schrijver. Hij heeft nog wel een vraag aan Hendriks en aan andere oudere broers en zussen: “Blijf alstublieft wat ruimte geven voor nieuwe ontwikkelingen – en laat juist in uw persoonlijke doorleefde geloof aan volgende generaties zien dat er hoop is en plezier in het leven met God.”

In je bubbel
“Wat zou er gebeurd zijn als we de televisie en al het vermaak via het scherm blijvend in de ban hadden gedaan? Zouden we dan meer tijd hebben voor ons gezin, voor de buren, voor mensen uit de kerk?En zouden we dan niet wat meer in contact zijn met mensen die er andere ideeën en denkbeelden op na houden dan zij zelf?”Gerande Sikkema denkt erover na en denkt dat we misschien te veel in onze eigen comfortabele bubbel zitten, waarin we ons maar weinig schuren en schaven aan elkaar.

Deeltijdpredikant voor Onnen
Kerkzijn in 2020 roept andere vragen op dan in de vorige eeuw. Daarover zegt ds. Vellinga, de nieuwe predikant van Onnen: “Dat moet je niet beangstigen. Ga in vertrouwen op God met elkaar het gesprek aan en houd elkaar in Christus vast”.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.