Menu

Kerkbode – De tien geboden

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: De tien geboden

De blijmoedige gever
Ds. Jan Kuiper heeft het over de kerk en geld. Het onderwerp van de tienden wordt besproken en het gaat over de vraag of een voorganger een groot inkomen moet hebben. Verder bespreekt hij het feit dat het ledental van de kerken terugloopt, waardoor het voor kerkelijke gemeentes problematischer wordt om gebouwen en personeel te onderhouden.

Met God veilig onderweg
Ds. Garmt Sander vergelijkt het onderweg zijn in het leven met het onderweg zijn in het verkeer. In de auto wordt je dankzij het navigatiesysteem naar de juiste bestemming geleid, voor het leven zijn er de geboden en Gods Woord. daarmee wil Hij je dichtbij zijn liefde houden en er voor zorgen dat je het goede spoor niet kwijtraakt.

Variatie in de wet
Ds. Sander legt uit dat de plaats van de wet in de kerkdienst kan variëren. Gebruik je de wet om zonde en schuld aan te wijzen, dan krijgt het voorlezen een plaats in de buurt van het gebed om vergeving. Wil je de wet gebruiken om nadruk te leggen op een leven met de Heer, dan kan de wet na de verkondiging voorgelezen worden als concrete uitwerking van wat je gehoord hebt.

Herhaling van de wet
Als Mozes zijn afscheidsrede houdt, komen de tien geboden nog een keer langs. Ds. Sander zegt daarover: “Het is niet alleen een herhaling, maar ook een verdieping.” Hij legt uit dat in Exodus 20 de rustdag gemotiveerd wordt vanuit de schepping (na zes dagen werken een dag rust). In Deuteronomium zie je een verandering, omdat de situatie veranderd was. Binnenkort zal het volk het beloofde land binnengaan. Dat volk wordt voor binnenkomst herinnerd aan de uittocht uit Egypte en wordt vooral herinnerd aan het feit dat die uittocht een krachtig werk van de Heer was.

Lokaal nieuws
Gerande Sikkema doet verslag van de afscheidsdienst van ds. Peter Drost, die naar Oostenrijk vertrekt om een gemeente te stichten. Zijn  laatste preek in Delfzijl ging over de wapenrusting uit Efeze 6. Goed om bij stil te staan, want “samen voeren we dezelfde strijd in Gods Koninkrijk, of we nu hier in Nederland zijn of daarbuiten. Wie aan de frontlinie staat heeft goede wapenrusting nodig, dat is alles wat we in Gods Woord aangereikt worden en met elkaar mogen gebruiken.”

De aarde is van God – en dan?
Anne-Maaike Pathuis schrijft over de biodiversiteit die o.a. onder invloed van mensenlijk handelen snel afneemt. Ze schrijft: “Wij geloven dat de aarde met al wat daar leeft van God is. Dat geeft het vertrouwen dat God zijn schepping niet loslaat. Anderzijds brengt het ook verantwoordelijkheid mee: we moeten erover nadenken hoe wij ons in Gods schepping bewegen.” ij wil erover nadenken hoe de aarde over 50 jaar nog steeds een plek is waar mensen -en dieren- dankbaar zijn voor het leven dat God geeft.

Duurzame keuzes maken in de supermarkt
Iemand die ook nagedacht heeft over de vraag hoe de aarde leefbaar kan blijven is Alfred Slomp, een docent en teamleider op een vmbo-school voor jongeren met gedragsproblemen. Alfred ervoer al op jonge leeftijd hoe kwetsbaar mensen zijn en kreeg oog voor de kwetsbaarheid van de wereld waarin we leven. Hij verdiepte zich in het onderwerp en kwam tot de conclusie dat er in de supermarkt duurzame keuzes te maken zijn, die bijdragen aan eerlijker en duurzamer wereld. Ina Scholma sprak met hem over zijn motivatie, over de workshops die hij geeft en over het boek dat hij nu geschreven heeft.

Op vakantie naar Turkije
Ds. Alko Driest geeft aan waarom je niet naar Turkije zou gaan (buitenlandse christenen die daar wonen en uitgezet worden) en waarom je dat juist wel zou kunnen doen. Hij vertelt over een ontmoeting met een christenvrouw. Zij herkende het christen-zijn van het reisgezelschap van Driest aan het vouwen van de handen voor het eten. Ze was blij met die ontmoeting en vroeg om een Bijbel.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl