Menu

Kerkbode – Een veilige haven met toekomst

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Een veilige haven met toekomst.

Confronteren
Iemand aanspreken op zijn gedrag valt niet mee. Aangesproken worden op je gedrag al evenmin. In de kerk kennen we de tucht als een manier om iemand met zijn gedrag of opvattingen te confronteren, maar dat levert snel spanning op. Want waar haalt die ander het lef vandaan iets van mij te vinden?

Jan Kuiper wijst in de kerkbode op de profeten, die mensen wijzen op dingen die gewoon verkeerd zijn. Ze nemen geen blad voor de mond. Hij zegt: “Het werk van ambtsdragers heeft altijd de confrontatie in zich. Je mag de gemeente tegemoet komen met het evangelie van Christus”.

Kom, Heilige Geest van God
Ter overweging een gedicht waarin gevraagd wordt om gevuld te worden met het levend water van Gods liefde.

Een veilige haven
In vier bijdragen bespreekt ds. Jitse van der Wal het boek van John Lapré, dat als titel heeft: Een kerk die knielt. In zijn bijdragen vergelijkt hij de kerk met een veilige haven. Dat kan de kerk pas zijn, aldus Lapré, wanneer de kerk compassie heeft in de omgang met mensen met wie het niet klikt. Compassie sluit uitdagende gesprekken niet uit. Maar in de hartsverbondenheid met Jezus weten mensen elkaar vast te houden in liefde en in verdraagzaamheid.

Een kwetsbare haven
Zowel in werk als privé proberen we onze zaakjes onder controle te houden. Dat wordt ook van ons verwacht. Maar dat lukt niet iedereen en zeker niet als we met bijbelse bril op naar onszelf kijken. Dan zien we gestruikel en gebrokenheid. “Door te erkennen dat je tekortschiet en zondig bent, zie je jezelf in de ander en de ander ziet zich in jou. Dat geeft mogelijkheden om je hart voor elkaar te openen, zonder bang te zijn veroordeeld te worden.”

Een warme haven
Mensen raken zomaar in de knel. John Lapré geeft in zijn boek ook aandacht aan barmhartigheid. Het woord doet denken aan een warm hart, het warme hart van Jezus. “Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is”. Lapré stelt hier een aantal vragen bij: Hoe gaan we om met schapen in de kerk? Met wie teleurgesteld is en zich onbegrepen voelt? Laat vooral de kerk een veilige plek zijn vol betrouwbare menselijke relaties.

Een haven met toekomst
Heeft de kerk als haven toekomst? Jazeker, zegt John Lapré. Als de buitenwereld kritisch is op kerken, dan heb je zeker aan zelfreflectie te doen. Wees een kerk met open deuren, wees een plek waar mensen hoop vinden Dat mensen daar verbondenheid ervaren en in aanraking komen met wat het leven waardevol maakt.

Zuid-Afrikaanse zendeling in het Noorden
De kerken uit de classis Warffum voelen zich in het bijzonder verbonden met ds. Mnisi. Het gezin logeert in Mensingeweer en George Mnisi preekt in Roodeschool, Winsum en Baflo. Hij zegt: “De band tussen Zuid-Afrika en Nederland is erg sterk, het zijn Nederlandse zendingswerkers die het geloof bij ons in Zuid-Afrika hebben gebracht. We hebben een speciale band en helpen elkaar.”

Ds. Rudolf Bruijn doet intrede in Gees
De bloeiende GKv gemeente in Gees bestaat uit ongeveer 200 leden met een gemiddelde leeftijd van dertig jaar. Dat is opmerkelijk als je weet dat veel dorpen vergrijzen. De gemeenteleden wonen verspreid over 12 dorpen. De jongeren voelen zich er prima thuis. Dat krijgt freelancer Douwe Janssen te horen, als hij in Gees de intrede van de nieuwe dominee meemaakt.

Pluriformiteit van de media
Christoph van den Belt heeft onderzoek gedaan naar het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Die laatste krant is rechtstreeks voortgekomen uit de kerkscheuring van 1944, net als een stuk of tien regionale kerkbladen. Daarin staat lokaal nieuws, maar is vooral ruimte voor redactionele opinie. Na verloop van tijd zijn er nog drie regionale kerkbladen, die hun regio bedienen, maar voor de kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is dat anders. Dat is het enige blad met veel abonnees buiten het eigen gebied zonder dat het totale aantal abonnees is toegenomen. Dat duidt erop dat mensen in het noorden het blad hebben opgezegd en mensen buiten deze regio een abonnement hebben genomen. Niet vanwege de regio, maar vanwege de koers van de Gereformeerde kerkbode.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl