Menu

Kerkbode – Hand van God

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Hand van God

Gerrit en Johanna
De bijdrage van Jan Kuiper gaat in op het zevende gebod, waar staat: Pleeg geen overspel. Door de eeuwen heen is dat gebod uitgelegd in bijv. de Catechismus, waar staat dat niet alleen alle vormen van seksuele onreinheid verboden zijn, maar ook alles wat de mens daartoe trekken kan. Kuiper zegt: We horen het gebod van de Heer en geven er in ons eigen leven een betekenis aan, die niet voor iedereen hetzelfde is en verschilt van de betekenis die onze grootouders eraan gaven. E’en van zijn conclusies: we zijn allemaal bezig met hermeneutiek, want het gebod moet een uitwerking krijgen in ons dagelijks leven.

Goede bedoelingen
Ds. Willem de Graaff schrijft over de tragiek van de gevallen wereld en de mensen die met goede bedoelingen de gevolgen daarvan proberen tegen te gaan. Hij zegt: “Elke poging om toch weer in het paradijs terecht te komen, zal mislukken of het leven zelfs in een hel veranderen.” Maar wat dan wel? “Laat je persoonlijke last en lijden aan de wereld maar bij mij en ga verder. Alles wat God geschapen heeft is goed. Laat Jezus maar oordelen en de wereld redden. Dank God voor ons leven en zie naar elkaar om, dat is het ware Evangelie.

Hand van God
In deze bijdrage werpt ds. Willem de Graaff de vraag op of de hand van God aanwijsbaar is in ons leven. Hij noemt drie voorbeelden van mensen die Gods hand in hun leven aanwijzen en herkennen. Daar wil je eigenlijk niets van afdoen, toch werpt hij de vraag op -in het bewustzijn van de gevoeligheid van de materie- of Gods hand op die manier wel aan te wijzen valt. Voor een eerste antwoord op die vraag maakt hij onderscheid tussen ‘theologisch beschouwen’ en ‘persoonlijke spiritualiteit’.

Wat je van God kunt zien
“Waar zie je God als je de Bijbel dicht laat?” Ds. Rutger Heij proefde achter die vraag een diep verlangen naar geloof. En proeft het diepe verlangen van de jonge man die hem deze vraag stelde om overtuigd te worden van het bestaan van God. Heij’s antwoord, kort samengevat is: ” Je ziet God in de liefde van mensen”.

Groet elkaar met een heilige kus
Ds. Ludwig Hoogendoorn preekte over deze tekst bij zijn afscheid van de gemeente in Uithuizermeeden. Dat was voor het eerst en hij zei dat hij ook nog nooit een preek over deze tekst had gehoord. Dankzij een verschenen proefschrift over dit onderwerp kon hij nu zijn afscheidspreek hier over houden.

Koninklijke onderscheiding
Meine Jansma is organist en ouderling in de GKv van Haulerwijk en als vrijwilliger voor meer organisaties actief. Zijn inzet bleef niet onopgemerkt en beloond met een koninklijke onderscheiding. Aan freelancer Siske van Oostrum vertelt hij dat hij bijv. een keer per maand op zaterdag in een evangelische boekhandel werkt, een mooi moment van bezinning op de zaterdag.

Een Groninger pastorie in de storm
Een persbericht van de Stichting Oude Groninger kerken over de overdracht van de pastorie met leerkamer in Drieborg aan die Stichting, was de aanleiding voor deze bijdrage in de kerkbode. Ds. Ader en zijn vrouw gingen in 1938 in Nieuw-Beerta wonen. Ze zagen het als uitdaging, gezien de overwegend communistische en atheïstische bevolking. Tijdens de oorlog kregen ze van een Joodse kennis de vraag of die bij hen mocht onderduiken. Dat was het begin van een steeds dieper wordende betrokkenheid van het echtpaar bij het verzet, wat ds. Ader het leven kostte.

Inwerken van nieuwe diakenen
We zitten midden in de periode dat nieuwe diakenen worden benoemd, vaak jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Derk Jan Poel, diaconaal consulent zegt: “Een duidelijk inwerkprogramma helpt bij het maken van een goede start”, en hij geeft tips voor zo’n programma.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl