Menu

Kerkbode – Student en gemeente. Huwelijk, gezin en gender

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit.
De thema’s zijn: Student en gemeente. Huwelijk, gezin en gender.

Blij met de GKv?
Nu het 75 jaar geleden is dat de kerken zich vrijmaakten, wordt er ook weer teruggekeken op de geschiedenis van toen en de gevolgen voor nu. Jan Kuiper stelt in de kerkbode de vraag of kerken en christenen vandaag de dag baat hebben bij (nieuwe) doordenking van theologische thema’s uit de vrijmakingstijd. Die vraag beantwoordt hi met ja, omdat het toen en nu gaat om de verhouding tussen de bijbel en wat we daaruit leren, het gaat om het karakter van het geloof, in de relatie met de Drie-enige.

Het christelijk huwelijk
Ds. Alko Driest vat een deel van een boek samen dat gaat over de bijbelse gegevens over ons man-zijn en ons vrouw-zijn. Zoals het geldt voor de hele Schrift: Wie haar uiteindelijk niet aanvaardt, verstaat haar ook niet, geldt dat ook voor het deel van de Schrift dat gaat over man-zijn en vrouw-zijn. Dit is geen simpele ervaringstheologie die cirkelt om het eigen gevoel, maar het gaat om een ontvankelijkheid, die voorafgaat aan gevoel. Weten en gevoel komen er beide uit voort.

Huwelijk, gezin en gender
Zoals er tegenwoordig over dit onderwerp gesproken wordt, baart het ds. Driest zorgen. En niet alleen hem, hij haalt o.a. een Duitse theoloog aan die zegt: “Er voltrekt zich een wereldwijde culturele revolutie, die de kernwaarden van huwelijk, gezin en de menselijke persoon zelf ondermijnt. Nooit eerder is er een ideologie geweest die de genderidentiteit van man en vrouw en elke ethische norm van seksueel gedrag wil vernietigen.

Student en gemeente
Ds. Alko Driest gaat in op de vraag hoe de band tussen kerkelijke gemeente en student zou moeten zijn, hoe de gemeente de studenten op een goede manier kan opvangen en begeleiden of dat het voldoende is als de student volop meedoet aan de studentenvereniging.

Afscheidsdienst ds. Sollie
Freelancer Janny Kremer-Staal heeft een gesprek gehad met ds. Sollie, die dit jaar met emeritaat is gegaan. Hij blikt terug op zijn studietijd en op de periode dat hij voorganger was in verschillende plaatsen. Hij vertelt dat hij in Lemelerveld aan het kanaal woonde, waar hij op een late avond in december gierende remmen hoorde en daarna niets meer. Hij liep naar het kanaal en zag twee koplampen onder water. Hij hoorde de jongens in doodsangst schreeuwen. Hij sprong het koude water in en samen met de bezoekers van de nabijgelegen discotheek hebben ze de wagen op zijn kant gekregen en de jongens eruit gehaald. “De volgende ochtend ben ik gewoon voorgegaan in de dienst”.

Een fiets voor K. Schilder en een Bijbel in het Fries
Het Archief- en Documentatiecentrum in Kampen kreeg een Friese bijbel aangeboden, die K. Schilder in 1946 aan Sjoukje van der Berg had geschonken. In de kerkbode vertelt dr. Erik de Boer het verhaal waarom hij dit verjaardagscadeau stuurde aan een ongehuwde Friezin van 43 jaar.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl