Menu

Kerkbode van het Noorden

Kerkbode 21-2014 vk“Christenen hebben in deze samenleving het verschil te maken. Wie vol is van Jezus gaat in zijn naam de strijd aan met onrecht en armoede.” Ds. Jitse van der Wal gaat na hoe de samenleving zich ontwikkelt naar participatiesamenleving en welke rol de kerken daarin kunnen en willen vervullen. Hij illustreert zijn bijdrage met een impressie van een project van een Zondaggroeigroep voor Stichting Present.

Groningen Diaconaal
In Groningen functioneert een kerkelijk WMO Beraad. Op de laatste jaarvergadering waren tachtig diaconaal betrokken christenen aanwezig. Afgesproken is dat er een website komt waarop de kerken hun diaconale activiteiten (buiten de eigen gemeente) presenteren, zodat Stadjers kunnen zien wat kerken te bieden hebben als het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Verder is samenwerken natuurlijk erg belangrijk en dan blijkt ook dat er ‘grote overeenkomsten zijn tussen kerken als het gaat om naastenliefde, diaconaat en zorg voor onze medemens’, aldus Ko Serier in deze bijdrage.

Omzien naar een ander
Appingedammers deden het dicht bij huis, Assenaren gingen naar Oekraïne en hebben geholpen met de bouw van een badhuis en een school voor een vergeten groep zigeuners.

De koning en de kerk
Kortgeleden was er een discussie over de houding van Koning Willem-Alexander ten opzichte van geloof en kerk. Dr. Harm Veldman vertelt in de kerkbode hoe Koning Willem I hard optrad tegen de afgescheidenen, een miserabel onderdeel in onze geschiedenis. Ons land kende in die tijd godsdienstvrijheid, maar die gold in feite alleen voor bestaande godsdiensten. Een nieuw genootschap moest erkenning aanvragen bij de Overheid.

Mission
Papoea zet flinke stappen in zelfstandigheid. Zo’n 60 jaar geleden ontwikkelde Elly Nieboer het Rode Boekje, een fantastisch hulpmiddel bij de woordverkondiging. In het Rode Boekje staan bijbelverhalen, geïllustreerd met stoktekeningen, passend bij de Papoeacultuur met grasrokjes, bogen en kapmessen. Alhoewel ook in papoea mobieltjes en televisie in opmars zijn, is er nog steeds vraag naar het aansprekende Rode Boekje. Het boekje wordt gereviseerd en herdrukt. Via Litendo en DVN, die speciaal rond Dankdag steun vragen voor dit project.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten.

Met de kerkbode blijft u op de hoogte van wat zich afspeelt in onze kerken, speciaal in het noorden van ons land. Meer lezen? Neem een abonnement: kerkbode@scholma.nl of www.kerkbode.nl. En het aanbod is nu wel heel aantrekkelijk, want wie een doorlopend abonnement neemt betaalt pas over 2015 en ontvangt de overige nummers van 2014 geheel gratis!