Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: De vervolgde kerk 

Het geweten in de crisis
Bij Jan Kuiper kwam de vraag binnen hoe erg je gewetensbezwaard moet zijn om iets te doen of juist na te laten. Een vraag die opkwam naar aanleiding van de intensieve gesprekken die gevoerd worden over m/v en ambt. In zijn [Actueel] behandelt hij het denken over het geweten om uit te komen bij het actuele vraagstuk van vrouw en ambt. Hij besluit met de opmerking dat gebed en geweten bij elkaar horen. 

Focus op God
Ds. Garmt Sander behandelt ps. 66, waarin opgeroepen wordt om de Heer te prijzen. Sander zegt: “Dan denken we al snel aan enthousiasme, vrolijkheid en uitbundigheid, maar het gaat niet op onze emotie, het gaat om God. Om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft”.

Christenvervolging
In alle tijden zijn christenen vervolgd. Ds. Garmt Sander loopt de Bijbel en de kerkgeschiedenis door om daarin bepaalde momenten van vervolging aan te wijzen. Hij zegt: “Als mens en als kerk leef je aan de voet van het kruis van de Gekruisigde. Dat betekent voor de kerk ook: “Je kruis opnemen en kruisdragend achter Christus aan”. 

Vervolging hier en nu
Voor ons is het niet goed voor te stellen hoe het is om als christen te moeten leven onder de zware druk van uitsluiting, discriminatie en vervolging vanwege je geloof. We krijgen de ruimte om ons als kerk te profileren. Ds. Sander merkt op dat in ons land wel zonder enige verlegenheid met God, Bijbel, geloof en kerk gespot wordt. Die spot is vaak venijnig en ronduit afwijzend. “Houd moed”, dat is wat Jezus ook vandaag nog zegt. En dat kan ook, met een wolk van godsgetuigen om ons heen en de kracht van de Heilige Geest! 

Veertig jaar trouwe dienst
Ds. Arjan Minnema uit Baflo is veertig jaar dominee. Els Dijkema interviewt hem en een persoonlijk portret geeft inzicht in wat hij die jaren heeft gedaan en meegemaakt, samen met zijn vrouw. 

Groene Fonteinkerk Buitenpost
Ineke Antuma schrijft over de Fonteinkerk die groener, bij-vriendelijker en energiebewuster wordt om zo Groene Kerk te worden. Daarvoor zijn al verschillende stappen gezet.

St. Martinigemeente Bremen
De Gereformeerde Brassband uit Groningen was weer eens te gast in de Martinigemeente in Bremen. Dat is de gemeente van dominee Olaf Latzel, die een omstreden preek hield over het vermengen van religie en een storm van protest over zich heen kreeg. Behoudende christenen startten daarna een solidariteitsactie. Ds. Alko Driest schrijft er over in de kerkbode.

Symposium
Ds. Ton Huttenga ging met emeritaat, waarmee er een einde kwam aan zijn werk als studentenpastor. Met een symposium nam hij afscheid, waar freelancer Douwe Janssen verslag van doet.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement:  www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.

Over de auteur