Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Veiligheid

Nashville en wij
Er is al veel over deze verklaring gezegd en geschreven. Jan Kuiper wil met Herman Paul het onderscheid maken tussen zelfontplooiing, de cultuur van deze tijd en zelfverloochening, in de lijn van de bijbel. Herman Paul pleit voor de benadering: God maakt je tot nieuwe mensen. Jan Kuiper zegt: Dat vermeldt de Nahville-verklaring ook wel, maar als mensen kort door de bocht het stuk lezen, komt de stoere taal bovendrijven en dat doet mensen tekort.

Burger van twee werelden
We zijn kinderen van onze tijd met wortels in deze wereld door werk, familie, omgeving en gewoonten waar we aan gehecht zijn. Soms voelen we ons niet veilig. Dat kan komen door het nieuws of door dingen die we zelf meemaken. Ds. Pieter Groen wijst op het perspectief van het hemels koninkrijk, het uitzicht dat we hebben, bijvoorbeeld bij verslagenheid over de schrijnende nood in deze wereld.

Gods heilige strijd
Ds. Pieter Groen schrijft dat een christen weet dat hij of zij allereerst een burger is van Gods koninkrijk. Zo leren wij, ook als wij ons misschien onveilig voelen, elke naaste lief te hebben, ongeacht de afkomst. God heeft in zijn onbegrensde liefde de hele wereld op het oog. Goed voor ons om te weten dat landsgrenzen dus niet alles zeggen. Wij zijn op doorreis naar een beter Vaderland en we weten dat we hier op aarde vreemdelingen zijn.

Veiligheid en verlangen
Jan Kuiper schrijft zijn bijdrage naar aanleiding van het boek van Jan Eberg, met als titel: Conflicten maken mensen. Waarom zijn er conflicten en waar komen ze vandaan? Het hoofdstukje over religieuze conflicten riep bij Kuiper weerstand op, omdat de strekking ervan is: Laten godsdiensten maar zo snel mogelijk verdwijnen, want de conflicten die daaruit voortkomen…. Kuiper wijst op het boek van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf. Veiligheid lijkt een illusie, maar vanuit de bijbel weet zij van het einde van het kwaad. Een hoopvol verhaal, ondanks de secularisatie en het gevoel dat Christus bij zijn terugkomst geen gelovige meer zal vinden.

Wij brengen niet alleen, maar wij ontvangen ook
Dominee Marten de Vries van de GKv van Bedum gaat in deeltijd in Albanië aan de slag. Douwe Janssen interviewt hem over zijn motivatie voor het predikantschap en nu voor de kerkplantingsbeweging in Albanië.

Bezoek uit Venezuela
Freelancer Janny Kremer vertelt over het bezoek dat vier Venezolaanse predikanten met hun echtgenotes brachten aan Assen op uitnodiging van Drenthe Mission | Verre Naasten. De bezoekers hadden een druk programma, maar ondanks de taalbarriè re was het heel gezellig. Predikant Carlos Bello zei dat hij in de tien dagen van dit bezoek meer gegeten had dan de afgelopen maanden in Venezuela.

We hebben hier geen blijvende stad
Freelancer Douwe Janssen heeft de afscheidsdienst van Albert Postma bijgewoond. Postma heeft zo’n zes jaar in Veendam-Wildervank gestaan en vertrekt nu naar Nijkerk. In Veendam-Wildervank gaan ze een bezonnen predikant met humor missen.

Een ‘sociale’ roman over de Afscheiding
Marcel de Jong schreef en presenteerde een roman over de Afscheiding. Dr. Harm Veldman bespreekt het boek en zegt: “Het is een roman en dat zegt alles over de historische waarde ervan”. Het is namelijk een verhaal met zuivere historische elementen, maar ook met evenveel niet historische.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl