Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit.
Het thema is: Waarom ik blijf 

Ds. Rinze IJbema schrijft over dit onderwerp met als aanleiding de oproep die klinkt om bij de kerk weg te gaan, nu vrouwen ambtsdrager kunnen worden. Hij gaat niet in op de discussie zelf, maar vertelt over de redenen waarom je voor de GKv kunt blijven kiezen. Hij zegt: “We kunnen het in de kerk over veel zaken oneens zijn, maar zolang we het eens zijn over: ‘God, ik adem om van u te zingen”, kunnen we het samen vinden in Zijn kerk, die ook mensenwerk is.

Elkaar vasthouden
Ds. Pieter Niemeijer schreef De kerk: hoe sta ik er in? Zijn boek is bedoeld om zichzelf en anderen tot nadenken te brengen over de eigen plaats in de kerk, juist nu de GKv onderhevig is aan allerlei veranderingen, die ook onderlinge verhoudingen tussen mensen onder spanning zet. De auteur doet een vriendelijke maar krachtige poging om verbindend te schrijven: “Laten we elkaar bij allerlei verschil vasthouden, ook als dingen anders gaan in de kerk dan je meent dat goed is”. Zijn boek wordt besproken door ds. Alko Driest.

Moreel Kompas?
Ds. Jan Kuiper stelt vragen die bij hem opkwamen n.a.v. een artikel in de Groene Amsterdammer van begin augustus. Stephan Sanders schreef daarin een beschouwing over de autonome mens onder de titel: het Kasboek en de Bijbel. De vragen van Kuiper (en van Sanders) zijn: Hoe vrij ben je als mens, en als christen?
Kuiper refereert aan het Onze Vader en de uitleg van het ‘Uw wil geschiede’: Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en Uw wil die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. Hij zegt: “Voor je het weet, geef je de indruk dat mensen niet meer zijn dan marionetten in de hand van God en dat dit ook Zijn bedoeling is”. Maar een kind van God beleeft de vrijheid van zijn wil in de toewijding van zijn leven aan de dienst van de Heer. Dat God onze wil bevrijdt betekent dan ook dat we in de vragen van nu zelf onze weg mogen vinden als mondige christenen. Dat is het karakter van onze verlossing. En over die weg kunnen we dan praten. Als christenen onderling en met niet-christenen.

De dominee vliegt uit
Dominee Jaap Oosterhuis van Winsum heeft in de afgelopen lente het op hem uitgebrachte beroep in Hasselt aangenomen. Naast predikant, echtgenoot en vader is hij vogelkenner/spotter en groot liefhebber van de natuur. Freelancer Els Dijkema interviewt hem. Over ‘de vrouw in het ambt’ zegt hij: “Ik denk dat het een goed besluit is. Stel dat jij mijn werkgever bent en van maandag tot vrijdag leiding over me hebt, maar op de zondag zijn de rollen omgedraaid vanwege de scheppingsordinantie. Dat valt niet meer te verdedigen.”

Blij met God, blij met je land
Freelancer Els Dijkema sprak over met Barbara Donker, die stage liep in Zuid-Afrika. Op de vraag wat haar het meest opviel zegt ze: “Het is tot me doorgedrongen dat mijn beeld van God veranderd is. Hij is er voor mij, maar net zo goed voor al die mensen in Zuid-Afrika, waar ze met veel meer onzekerheden te kampen hebben. Toch zijn de gelovigen daar zichtbaar dankbaar(der). Verder heb ik terdege beseft hoe hartverscheurend het is om als kind geen toekomst te hebben. Ik besef dat ik vanuit mijn eigen uitgestippelde levenslijn wel eens wat mag doen voor mensen die niet verder kunnen kijken dan de dag van vandaag. Schrik maar eens goed van je eigen comfort.

Schrijvers in de kerkbode
Deze keer wordt ds. Garmt Sander geinterviewd door freelancer Douwe Janssen. Op de vraag Is preken nog van deze tijd? zegt hij: “Ja. Omdat het Bijbels is om het Woord te verkondigen. Dat moeten we als kerk van Christus ook blijven doen! Maar over de vorm en lengte valt best te praten.”

De Reformatie
Dr. Harm Veldman schrijft over de Reformatie in Groningen in de periode tussen 1555 en 1594. Groningen kende toen veel momenten van hoop, maar nog meer van vrees. Hoop op vrijheid, met name in de godsdienst, hoop op een leven in burgerlijke verdraagzaamheid; als een voorbeeld voor de andere Nederlanden.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.