Menu

Kerkbode van het Noorden: Geloofsverlating

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Geloofsverlating

Zien wat er staat
Ds. W.L. de Graaff schrijft in zijn bijdrage dat het eigen is aan de kerk om anders te kijken naar de wereld. Dat begon met Jezus, die de Geest van de waarheid aan zijn volgelingen belooft, wanneer Hij er zelf niet meer is. Daarover zegt Hij: De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.” Zien en niet zien, dat wordt bepaald door geloven of niet geloven. Of, zoals de Graaff zegt en toepast op het lezen van de Bijbel: “Kijken met de ogen van het geloof is kijken voorbij de concrete werkelijkheid”.

Het diepste probleem
Jan Kuiper schrijft over de bijbeltekst: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Woorden die komen uit het begin van de jaartelling, maar een schoolvoorbeeld lijken te zijn van de moderne levenshouding, waarin niemand meer iets zeker weet. Kuiper schrijft over de vader die radeloos was vanwege de toestand van zijn zoon met een onreine geest. Jezus wijst de man aan dat zijn diepste probleem niet de onreine geest van zijn zoon is, maar zijn eigen ongeloof. Kuiper: “Voor onze tijd helpt deze geschiedenis om te blijven beseffen dat het bij twijfel en bij geloofsvragen gaat om leven en dood, al zijn de omstandigheden anders.

Liturgische praktijk en geloofsverlating
Jan Kuiper en Hetty Pullen-Muis werken samen bij het Praktijkcentrum, dat de kerken van dienst wil zijn bij allerlei onderwerpen die in deze tijd spelen. een voorbeeld daarvan is kerkverlating. Voor de kerkbode schreven ze samen een artikel over geloofsverlating en de liturgische praktijk, of, sterker nog: Geloofsverlating toont het verlies van de liturgische praktijk. Een paar aspecten hierbij zijn: Onbegrepen liturgie, mensen die afknappen op de inrichting van de kerkdienst. Weinig aandacht voor de geloofsbeleving in de liturgie, waardoor mensen zich aangetrokken voelen door evangelische kerken. Het materiaal dat het Praktijkcentrum ontwikkelde geeft handvatten om het gesprek in de kerken over kerk- en geloofsverlating te faciliteren. Kuiper en Pullen merken nog op dat de afstand tussen geloofsverlaters en blijvers in het geloof maar klein is. Denk aan de tekst: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”.

Mijn kind gelooft niet
Ds. Johan Plug stelt en bespreekt de indringende vraag wat er gebeurt met je kind als hij blijft bij zijn ongeloof. Het is een van de moeilijkste vragen waar een ouder mee kan zitten. Andere vragen komen dan ook op: Is de God waarin wij geloven echt een goede God? is Hij te vertrouwen wanneer wij de namen van onze kinderen in zijn handen leggen? Is Hij te vertrouwen wanneer wij hier onze ogen voor de laatste keer sluiten in de hoop van de opstanding en een blij weerzien? Plug zegt: “God geeft geen gemakkelijke oplossing en Hij neemt de spanning ook niet weg. De dood van Jezus was ook geen gemakkelijke oplossing, maar Hij is wel opgestaan in een nieuw leven.”

Afscheid van ds. Ludwig Hoogendoorn
Na 23 jaar predikantschap in de gemeente van Uithuizermeeden neemt ds. Hoogendoorn daar eind juni afscheid. Freelancer Garmt Bouwman blikt met hem terug en vooruit. Hoogendoorn wil graag iets blijven betekenen als christen en zich verdiepen in zijn hobby’s fotografie en kunst. Ook wil hij weer aan de studie. Waarover is nog niet helemaal duidelijk. Misschien over Zwingli en zijn avondmaalleer, of over Bonhoeffer, een theoloog die veel indruk op hem heeft gemaakt.

Laveren tussen eigen kring en buitenwereld
Christoph van den Belt doet onderzoek naar het Nederlands Dagblad. Deze krant ging in de jaren ’80 een andere koers varen om niet alleen vrijgemaakten maar ook andere christenen aan te spreken. In de kerkbode zijn daar veel kritische stukken over verschenen, waarop uitgebreid gereageerd werd in de krant. Van den Belt dook voor zijn onderzoek in de archieven van de krant en van de kerkbode en beschrijft nu voor de kerkbode die ontwikkelingen.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl