Menu

Kerkelijke noodfondsen belangrijke buffer

Kerkelijke noodfondsen zijn een belangrijke buffer onder het vangnet van de lokale overheid. Het armoedebeleid kent vele gaten waarbij noodfondsen een aanvullende functie vervullen. De belangrijkste knelpunten waar noodfondsen mee te maken hebben, zijn schuldenproblematiek, het langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, onvoorziene hoge uitgaven of incidentele financiële tegenslag en de wachttijden bij toekenning van een uitkering. Dit blijkt uit een inventarisatie van Kerk in Actie die werd gepresenteerd tijdens een expertisedag voor kerkelijke noodfondsen.

Volgens professor Herman Noordegraaf laat de inventarisatie zien dat er een noodzaak is voor het bestaan van kerkelijke noodfondsen. Hij sprak tijdens de expertisedag. Hij benadrukte het belang van samenwerking. “Noodfondsen, welzijnsorganisaties en plaatselijke overheid moeten elkaar opzoeken en de krachten bundelen omdat ze elkaar kunnen aanvullen. Noodfondsen moeten niet alleen een buffer vormen, maar als kritische bondgenoot van de overheid knelpunten signaleren en aan pleitbezorging doen.”

Weinig rek
Veel mensen die door een noodfonds geholpen worden, hebben weinig financiële rek. “Als de wasmachine kapotgaat, hebben ze geen middelen om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Noodfondsen kunnen in zo’n geval inspringen”, aldus Meta Floor van Kerk in Actie. “Bestaand armoedebeleid van lokale overheden voorziet hier niet in. Noodfondsen hebben hiermee een belangrijke functie: ze kunnen voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Het gaat wel om incidentele hulp. Noodfondsen zijn niet bedoeld om structureel bij te springen, maar krijgen toch steeds meer te maken met structurele problemen, doordat mensen langdurig in de schulden zitten of structureel moeten rondkomen van een laag inkomen.”

Het aantal kerkelijke noodfondsen neemt toe. Momenteel zijn er zo’n 80 fondsen actief, dit aantal zal komende jaren naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Kerkelijke noodfondsen worden gefinancierd door kerken, maar via de fondsen worden juist mensen buiten de kerk geholpen. De belangrijkste reden dat het aantal noodfondsen toeneemt, is de nog steeds toenemende armoede in Nederland.
Kerk in Actie