Menu

Kerkelijke ontwikkelingen

NB april 2015 coverIn Nader Bekeken klinkt de oproep van ds. Gert Treurniet:  ‘Zullen we het nooit vergeten dat de kerk zwak begon, maar dat zwak het nieuwe sterk is’.

Ds. Perry Storm verwoordt de moeiten van velen met besluiten die sommige kerkenraden al genomen hebben t.a.v. vrouw en ambt, en signaleert de snelle ontwikkelingen.

Wie Christus volgt, moet soms lijden aan de kerk, is de conclusie die dr. Aryjan Hendriks trekt na het lezen van het boek van dr. H.J.C.C.J. Wilschut over zijn overgang naar de PKN.

Mr. Pieter Pel doet uit de doeken waarom artikel 31 KO in de nieuwe kerkorde wel inhoudelijk maar niet meer letterlijk terugkomt.

God zaait zijn Woord royaal, dat zet ons voor onze verantwoordelijkheid, laat ds. Jan Wesseling zien aan de hand van de Dordtse Leerregels.

Als je ontzag en bewondering voor God hebt, schept dat vertrouwen, aldus ds. Egbert Brink.

Volgens dr. Henk van den Belt kunnen we het gebed zien als graadmeter van de geestelijke groei.

De column van ds. Gijs Zomer gaat over de waarde van uit het hoofd leren.

Aandacht door drs. Piet Houtman voor christelijke politiek in een bespreking van het boek hierover van Ewout Klei en Remco van Mulligen, en door drs. Harm Boiten voor het boek van Rob van Houwelingen over onschatbare bijbelteksten.

En in de Persrevue laat Gert Schutte zien dat de kinderdoop bijbels is gegrond; ook stelt hij de vraag of opdragen een alternatief kan zijn.

Voor meer informatie of voor een abonnement, zie www.woordenwereld.nl.

Over de auteur