Menu

Kerken in Beeld

In 1965 is het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut voor Liturgiewetenschap) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Dit omvat inmiddels ca. 3000 kerken met in totaal zo’n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, zowel protestants als katholiek. Van iedere afzonderlijke kerk is een systematisch opgebouwd dossier aanwezig, met daarin oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).

De bouw en inrichting van kerken vormen een spiegel van onze cultuurgeschiedenis.

Al eeuwenlang worden kerken gebruikt voor de viering van de eredienst, en daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, evenals economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs. Blader door de collectie.

De bestanden in dit archief zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Voorwaarde bij publicatie is een duidelijke vermelding van de rechthebbende, op de volgende wijze: Foto collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder.