3GK Deventer

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK CGK
Adres kerkgebouw
Marienburghstraat 4
7415 BP Deventer
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Marienburghstraat 4
7415 BP Deventer
Doopleden
264 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
416 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie