3GK Deventer

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK CGK
Adres kerkgebouw
Marienburghstraat 4
7415 BP Deventer
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Marienburghstraat 4
7415 BP Deventer
Doopleden
279
Belijdende leden
426
Huidige predikant(en)
Predikant historie