3GK Hengelo

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
P.C. Hooftlaan 210
7552 HE Hengelo Ov
Algemeen telefoonnummer kerk
074-2773455
Postadres
Willem Royaardsstraat 81
7558 RS Hengelo Ov
Doopleden
201 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
475 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie