3GK Nieuwegein ‘Het Anker’

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 1116
3430 BC Nieuwegein
Doopleden
50 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
87 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • H.J. Boersma van 01-03-2020 t/m 30-11-2021 (Bijzondere aanstelling)
  • H.J. Boersma van 01-03-2020 t/m 30-11-2021
  • H.J. Boersma van 01-08-2017 t/m 29-02-2020 (Bijzondere aanstelling)
  • E.T. van de Kamp van 23-01-2011 t/m 14-12-2019
  • H.J. Lopers van 16-02-2003 t/m 17-05-2008
  • D. Ophoff van 31-10-1993 t/m 31-08-2002
  • H.Sj. Wiersma van 04-10-1987 t/m 27-06-1992