3GK Zoetermeer ‘Het Lichtbaken’

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK CGK
Adres kerkgebouw
Piet Heinplein 13
2712 KC Zoetermeer
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Piet Heinplein 13
2712 KC Zoetermeer
Doopleden
99 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
230 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie