Akergemeente – door akkoord verbonden aan classis Amsterdam-Leiden

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Anton Hölzelsingel 6
1069 PN Amsterdam
Algemeen telefoonnummer kerk
020-2235995
Postadres
Anton Hölzelsingel 6
1069 PN Amsterdam
Doopleden
0
Belijdende leden
0
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie