CGKV Broek op Langedijk

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Dorpsstraat 128
1721 BP Broek op Langedijk
Algemeen telefoonnummer kerk
0226-313566
Postadres
Dorpsstraat 128
1721 BP Broek op Langedijk
Doopleden
32
Belijdende leden
60
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen