CGKV Doesburg

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Ooipoortstraat 52
6981 DW Doesburg
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Ooipoortstraat 52
6981 DW Doesburg
Doopleden
8 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
42 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie