CGKV Enkhuizen

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wegje 4
1601 NE Enkhuizen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Wegje 4
1601 NE Enkhuizen
Doopleden
24 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
46 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie