CGKV Harlingen

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Noorderkade 2
8861 HJ Harlingen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 283
8860 AG Harlingen
Doopleden
76 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
158 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • H.H. Meerveld van 21-06-2015 t/m 15-05-2021
    • E.C. Ouwejan van 01-05-2000 t/m 02-07-2004
    • E.J. Hempenius van 03-10-1993 t/m 14-08-1999