CGKV Harlingen

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Noorderkade 2
8861 HJ Harlingen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 283
8860 AG Harlingen
Doopleden
87
Belijdende leden
167
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • E.C. Ouwejan van 01-05-2000 t/m 02-07-2004
  • E.J. Hempenius van 03-10-1993 t/m 14-08-1999
Kaart in het midden plaatsen