CGKV Hilversum De Verbinding

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Adres kerkgebouw
Dalweg 8a
1217 HZ Hilversum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Van Ghentlaan 47
1215 PN Hilversum
Doopleden
200 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
321 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie