CGKV Hilversum De Verbinding

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Adres kerkgebouw
Dalweg 8a
1217 HZ Hilversum
Algemeen telefoonnummer kerk
035-6216071
Postadres
Van Ghentlaan 47
1215 PN Hilversum
Doopleden
200 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
321 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie