CGKV Hilversum De Verbinding

Naam classis
Classis Hilversum
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Adres kerkgebouw
Van Ghentlaan 47
1215 PN Hilversum
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Van Ghentlaan 47
1215 PN Hilversum
Doopleden
196
Belijdende leden
328
Huidige predikant(en)
Predikant historie