CGKV IJmuiden

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Merwedestraat 7
1972 VV IJmuiden
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 12
1970 AA IJmuiden
Doopleden
21
Belijdende leden
110
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie