CGKV IJmuiden

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Merwedestraat 7
1972 VV IJmuiden
Algemeen telefoonnummer kerk
0255-510760
Postadres
Postbus 12
1970 AA IJmuiden
Doopleden
20 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
105 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie