CGKV Nijmegen

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Boskapel, Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
Algemeen telefoonnummer kerk
024-3731434
Postadres
De Boskapel, Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
Doopleden
105 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
195 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie