CGKV Nijmegen

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
De Boskapel, Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
De Boskapel, Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
Doopleden
104
Belijdende leden
193
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie