CGKV Rozenburg en Voorne

Naam classis
Classis Hoogvliet
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Adres kerkgebouw
Laan van Nieuw Blankenburg 5
3181 DA Rozenburg ZH
Algemeen telefoonnummer kerk
0181-214872
Postadres
Laan van Nieuw Blankenburg 5
3181 DA Rozenburg ZH
Doopleden
13 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
41 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie