CGKV Rozenburg en Voorne

Naam classis
Classis Hoogvliet
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Adres kerkgebouw
Laan van Nieuw Blankenburg 5
3181 DA Rozenburg ZH
Algemeen telefoonnummer kerk
06-18603266
Postadres
Postbus 1257
3180 AG Rozenburg ZH
Doopleden
14
Belijdende leden
43
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie