CGKV Sneek

Naam classis
Classis Leeuwarden
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Julianastraat 5
8601 GP Sneek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 131
8600 AC Sneek
Doopleden
52
Belijdende leden
93
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie