CGKV Stadskanaal

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Navolaan 28
9501 VJ Stadskanaal
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 105
9500 AC Stadskanaal
Doopleden
134 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
322 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie