CGKV Veendam

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV CGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Dr. A. Kuyperstraat 46
9645 AR Veendam
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 315
9640 AH Veendam
Doopleden
100
Belijdende leden
161
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie