GKV Aduard

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Doopleden
123
Belijdende leden
211
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen