GKV Aduard

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Algemeen telefoonnummer kerk
050-4032246
Postadres
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Doopleden
102 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
197 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie