GKV Aduard

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Algemeen telefoonnummer kerk
050-4032246
Postadres
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Doopleden
111 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
208 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie