GKV Aduard

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kloosterstraat 15-17
9831 RT Aduard
Doopleden
114
Belijdende leden
205
Huidige predikant(en)
Predikant historie