GKV Alkmaar

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laat 80
1811 EK Alkmaar
Algemeen telefoonnummer kerk
0725-624520
Postadres
Bergerweg 86D
1817 BK Alkmaar
Doopleden
168
Belijdende leden
266
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie