GKV Alkmaar

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kapelsteeg 3
1811 ER Alkmaar
Algemeen telefoonnummer kerk
072-5624520
Postadres
Bergerweg 86D
1817 BK Alkmaar
Doopleden
166 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
270 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie