GKV Alkmaar

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kapelsteeg 3
1811 ER Alkmaar
Algemeen telefoonnummer kerk
+31627012630
Postadres
Bergerweg 86D
1817 BK Alkmaar
Doopleden
172 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
273 (peildatum 01-10-2022)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie