GKV Almelo

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Bellavistastraat 26
7604 AE Almelo
Algemeen telefoonnummer kerk
0546-816714
Postadres
Postbus 213
7600 AE Almelo
Doopleden
195 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
300 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie