GKV Almelo

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Bellavistastraat 26
7604 AE Almelo
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 213
7600 AE Almelo
Doopleden
203
Belijdende leden
322
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie