GKV Almere

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Parkwijklaan 44
1326 AS Almere
Algemeen telefoonnummer kerk
036-5375985
Postadres
Postbus 10090
1301 AB Almere
Doopleden
139 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
255 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie