GKV Almere

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Parkwijklaan 44
1326 AS Almere
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 10090
1301 AB Almere
Doopleden
139 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
255 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie