GKV Amersfoort Boogkerk

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Watersteeg 2
3824 EM Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Vermeerstraat 73
3817 DB Amersfoort
Doopleden
267
Belijdende leden
458
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie