GKV Amersfoort-Centrum

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Heiligenbergerweg 64
3816 AL Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Heiligenbergerweg 64
3816 AL Amersfoort
Doopleden
125
Belijdende leden
349
Huidige predikant(en)
Predikant historie