GKV Amersfoort-Centrum

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Heiligenbergerweg 64
3816 AL Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-4728206
Postadres
Heiligenbergerweg 64
3816 AL Amersfoort
Doopleden
120 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
320 (peildatum 01-10-2022)
Huidige predikant(en)
Predikant historie