GKV Amersfoort-de Horsten

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laan van Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Laan van Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Doopleden
110
Belijdende leden
208
Huidige predikant(en)
Predikant historie