GKV Amersfoort-de Horsten

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laan van Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-2584890
Postadres
Laan van Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Doopleden
99 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
198 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie