GKV Amersfoort-De Lichtkring

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Doopleden
238 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
419 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie