GKV Amersfoort-Emiclaer

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Doopleden
169
Belijdende leden
270
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen