GKV Amersfoort-Emiclaer

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-4559998
Postadres
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG Amersfoort
Doopleden
157 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
240 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie