GKV Amersfoort-Oost

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Patrijzenhof 7
3815 AV Amersfoort
Doopleden
106
Belijdende leden
320
Huidige predikant(en)
A.A. Kramer vanaf 09-09-2012
C. van den Berg vanaf 13-02-2011 (Emeritus)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen