GKV Amersfoort-Oost

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Patrijzenhof 7
3815 AV Amersfoort
Doopleden
106
Belijdende leden
320
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • B. Kamphuis van 01-01-1994 t/m 04-10-2015 (Aanstelling Theologische Universiteit)
Kaart in het midden plaatsen