GKV Amersfoort-Oost

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-4721408
Postadres
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Doopleden
98 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
258 (peildatum 01-10-2022)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • A.A. Kramer van 09-09-2012 t/m 20-08-2022
  • B. Kamphuis van 01-01-1994 t/m 04-10-2015 (Aanstelling Theologische Universiteit)