GKV Amersfoort-Oost

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Doopleden
96 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
275 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • A.A. Kramer van 09-09-2012 t/m 20-08-2022
  • B. Kamphuis van 01-01-1994 t/m 04-10-2015 (Aanstelling Theologische Universiteit)