GKV Amersfoort-Oost

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Magelhaenstraat 70
3814 XP Amersfoort
Doopleden
99
Belijdende leden
290
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • B. Kamphuis van 01-01-1994 t/m 04-10-2015 (Aanstelling Theologische Universiteit)