GKV Amersfoort-Vathorst

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Angelinapolder 1
3825 LX Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-4220428
Postadres
Angelinapolder 1
3825 LX Amersfoort
Doopleden
395 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
496 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie