GKV Amersfoort-West

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lingestraat 10
3812 GB Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Dollardstraat 58
3812 EM Amersfoort
Doopleden
246
Belijdende leden
507
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie