GKV Amersfoort-West

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lingestraat 10
3812 GB Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-4616833
Postadres
Dollardstraat 58
3812 EM Amersfoort
Doopleden
253 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
441 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie