GKV Amersfoort-West

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lingestraat 10
3812 GB Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Dollardstraat 58
3812 EM Amersfoort
Doopleden
257 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
467 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie