GKV Amersfoort-Zuid

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Copernicusstraat 18
3817 VJ Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Copernicusstraat 18
3817 VJ Amersfoort
Doopleden
50
Belijdende leden
164
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie