GKV Amersfoort-Zuid

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Copernicusstraat 18
3817 VJ Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Copernicusstraat 18
3817 VJ Amersfoort
Doopleden
48
Belijdende leden
166
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen