GKV Amersfoort-Zuid

Naam classis
Classis Amersfoort
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Copernicusstraat 18
3817 VJ Amersfoort
Algemeen telefoonnummer kerk
033-4613689
Postadres
Copernicusstraat 18
3817 VJ Amersfoort
Doopleden
43 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
136 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie