GKV Amstelveen

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Keizer Karelweg 94b
1185 HX Amstelveen
Algemeen telefoonnummer kerk
06-13216486
Postadres
Postbus 126
1180 AM Amstelveen
Doopleden
28 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
47 (peildatum 01-10-2022)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie