GKV Amstelveen

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Keizer Karelweg 94b
1185 HX Amstelveen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 126
1180 AM Amstelveen
Doopleden
36 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
51 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie