GKV Amsterdam-Zuid/West

Naam classis
Classis Amsterdam - Leiden
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Wijnand Nuijenstraat 1
1061 TV Amsterdam
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Wijnand Nuijenstraat 1
1061 TV Amsterdam
Doopleden
34 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
103 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • W. van der Schee van 01-09-2014 t/m 31-08-2016 (Beroepbaar gesteld)
  • W. van der Schee van 01-10-2006 t/m 31-08-2014
  • R.H. Knigge van 19-10-2003 t/m 21-03-2009
  • H.J.D. Smit van 03-05-1991 t/m 05-05-2006
  • E.A. de Boer van 06-01-1985 t/m 16-06-1990