GKV Anna Paulowna

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Tulpenstraat 15
1764 HN Breezand
Algemeen telefoonnummer kerk
0223-720464
Postadres
Vermeerstraat 10
1761 WR Anna Paulowna
Doopleden
43 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
76 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie