GKV Apeldoorn-Centrum

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Generaal Van Heutszlaan 55
7316 CE Apeldoorn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Generaal Van Heutszlaan 55
7316 CE Apeldoorn
Doopleden
158 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
343 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie