GKV Apeldoorn-Zuid

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Gijsbrechtgaarde 101
7329 CA Apeldoorn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 20373
7302 HJ Apeldoorn
Doopleden
67 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
164 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie