GKV Apeldoorn-Zuid

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Gijsbrechtgaarde 101
7329 CA Apeldoorn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 20373
7302 HJ Apeldoorn
Doopleden
70
Belijdende leden
174
Huidige predikant(en)
Predikant historie